Kontakt

Adres:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Uwaga:

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu preparatu  Aviomarin, prosimy o zgłoszenie go firmie Teva.

Adres korespondencyjny biura:

tel: +48 22 345 93 00
faks: +48 22 345 93 01
e-mail: teva.polska@teva.pl
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa

Dane firmy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115
Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.