Choroba lokomocyjna wyzwaniem w nowoczesnym życiu

KIEDY POJAWIA SIĘ KINETOZA? (ŁAC. KINETOSIS - CHOROBA RUCHU)

Planowanie podróży a wraz z nim, zamiast radości i ekscytacji przed przygodą, pojawia się uzasadniona obawa przed dobrze znanymi nieprzyjemnymi doznaniami: nudnościami, wymiotami, dezorientacją, bólami głowy, zmęczeniem. 01 Niektóre z objawów choroby lokomocyjnej odczuwa ok. 30% populacji, a co 20 osoba bardzo źle znosi podróż. Kinetoza dotyczy częściej dorosłych kobiet niż mężczyzn; a dzieci są najbardziej na nią podatne w wieku 10-12 lat. 02

Choroba lokomocyjna, czyli kinetoza, może pojawiać się w podróży samochodem, autokarem, samolotem lub statkiem, ale także przy szybkiej jeździe na nartach lub w parku rozrywki. Okazuje się także, że może stanowić przeszkodę w korzystaniu z symulatorów lub wirtualnej
rzeczywistości. 02 W czasach ogromnej rzeczywistej i wirtualnej mobilności, problemy z podróżowaniem mogą stanowić wyzwanie
dla wielu osób. 03

KONFLIKT INFORMACYJNY DLA ORGANIZMU

Objawy choroby lokomocyjnej powstają w wyniku pobudzenia układu autonomicznego organizmu przy nagromadzeniu sprzecznych informacji pochodzących od różnych zmysłów; najczęściej wzroku i błędnika. Osoba podróżująca widzi przesuwający się krajobraz, jednak jej narząd równowagi nie rejestruje w tym czasie zmian położenia ciała lub zmiany są zbyt szybkie, np. podczas szybkiej jazdy samochodem. W obu przypadkach następuje wewnętrzny chaos informacyjny. Układ autonomiczny odpowiada za reakcję przystosowania organizmu do zmian położenia, a w sytuacji dezinformacji reaguje obronnie, stąd pojawiają się nieprzyjemne objawy. 02

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak zautomatyzowane pojazdy czy wirtualna rzeczywistość. Choroba lokomocyjna może stanąć na przeszkodzie szerszemu wdrożeniu i sukcesowi tych rozwiązań, które mogłyby zrewolucjonizować codzienne życie. 01

JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBIE LOKOMOCYJNEJ?

Odpowiednie przygotowanie do podróży może pomóc złagodzić lub uniknąć przykrych dolegliwości związanych z chorobą lokomocyjną. Warto zjeść niewielki, lekki posiłek przed wyjazdem – zbyt pełny lub pusty żołądek jest bardziej podatny na ewentualne nudności. Przygotować wodę mineralną do picia. W czasie podróży wybierać miejsce przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwowania dalszej perspektywy, a także tam, gdzie będzie najmniej wstrząsów. Zaleca się unikania czytania lub używania gier przykuwających wzrok. Warto często wietrzyć pomieszczenie i robić regularne przystanki w trakcie podróży. 02 Zapobiegawczo przed objawami choroby lokomocyjnej można przyjąć leki, np. Aviomarin.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aviomarin, 50 mg, tabletki SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 50 mg dimenhydraminy (Dimenhydrinatum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt CHPL 6.1.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka. Białe, okrągłe tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „A” po jednej stronie.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zapobieganie chorobie lokomocyjnej; Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr: R/3247 wydane przez Prezesa URPLWMiPB 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 12.04.2022 r.
Kategoria dostępności OTC - Produkt dostępny bez przepisu lekarza.
Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl


Przypisy:

  1. Back to contents.

    Keshavarz B et al.; Motion sickness: current concepts and management; Current Opinion in Neurology: 2022;35(1):107-112; https://journals.lww.com/co-neurology/Abstract/2022/02000/Motion_sickness__current_concepts_and_management.17.aspx dostęp z dnia 20.04.2022 r.

  2. Back to contents.

    Kimszal E et al; Kinetoza – problem podróżników?; Pielęgniarstwo Polskie, 2016;3(61); http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2016/3/426_3_61_2016.pdf dostęp z dnia 20.04.2022 r.

  3. Back to contents.

    Golding J F et al; Pathophysiology and treatment of motion sickness; Current Opinion in Neurology: 2015;8(1):83-88; https://journals.lww.com/co-neurology/Abstract/2015/02000/Pathophysiology_and_treatment_of_motion_sickness.15.aspx dostęp z dnia 20.04.2022 r.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.